Director STAE Municipio Ainaro: Horta Manan ho Votus 25.053-Lú-Olo 8.776

0
670 views

Racom Maubisse (20/04/2022) Rejultadu Apuramentu ba Elisaun Prezidensial Ronde da Ruak iha STAE Municipio Ainaro fó sai katak Kandidatu Jose Ramos Horta Manan iha Municipio Ainaro ho total votus válidu 25.053 (74,06%). No Kandidatu Francisco Guterres Lú-Olo ho total votus válidu 8.776 (25,04)

Rejultadu Kontajen ne’e fó sai husi Direktur STAE Municipio Ainaro hafoin finalija Apuramentu husi Sentru votasaun hamutuk 70 iha Municipio Ainaro Kuarta feira ne’e iha nia knár fatin.

“Apuramentu nia rejultadu maka hanesan ne’e total votantes iha Municipio Ainaro hamutuk 45.664, total votantes ne’ebe mai vota 34.356, taxa partisipasaun iha Ainaro hamutuk 75,24%. Ne’ebe total votu Nulu hamutuk 426(1.24%) Branku 98 (0,29%) Reklamadu laiha, votu Rezitadu 2, no votu Abandonadu 1, no total votu válidu iha Municipio Ainaro hamutuk 33.839 (98,47%)” Relata Direktur STAE Municipio Ainaro 20/04/2022.

Nia Kuntinua Relata tan katak entre Kandidatu nain ida ne’ebe ho votus barak liu iha Municipio Ainaro maka Kandidatu Númeru 1 José Ramos Horta ho total Votus 25.053 (74,06%),no Kandidatu Númeru 2 Francisco Guterres Lú- Olo ho tatoal votus 8.776(25,94%)

“Total votu válidu ba Kandidatu nain rua, Premeiru José Ramos Horta ho votu válidu 25.053(74,06%), no Kandidatu Segundu nian Francisco Gutrres Lú-Olo nian total votu válidu hamutuk 8.776(25,94%)” Deklara Bianco ba Jornalista RKMM 20/04/2022.

Alende ida ne’e hafoin de finalizasaun ba Rejultadu Apuramentu iha SATAE Municipio Ainaro Kuntinua Kedan Asina Akta Apuramentu husi Fiskais Kandidatu Nain rua nian Inklui CNE no STAE Municipio Hafoin Kuntinua Transposta hikas ba Apuramentu Nasional iha Oras tuku 2 Otl Lorokraik.

Aliende ne’e hetan mós observasaun husi Observador Internasional no Nasional.

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments