Direktur EBC Bermoli ” Husu Natureja Bermoli Metrai-Ulun Haraik Matenek ba Estudante ESTVA Maulau Maubisse

0
293 views

Racom Maubisse (21/02/2022) Direktur Eskola EBC 7 de Dezembru Bermolia Maulau hateten ida ne’e ba Etudante  Eskola Sekundariu Tékniku Vokasional Agrikola Suku Maulau Maubisse hafoin de muda ba halao Prosesu Apredisazen iha Edefisiu foun ne’ebe maka nia lokalizasaun iha Knua Bermoli Metrai-Ulun Suku Maulau Maubisse Municipio Ainaro.

“Imi sae ba iha leten hakmatek, e husu ba Natureja ida be Bermoli Metrai-Ulun ne’e fó fali matenek, fó fali isin diak, saude diak, ba alunus sira no mós ba Mestre sira” Dehan Salsinha 21/02/2022.

Alende ida ne’e kona ba Prejente ne’ebe maka oferta ba direjente eskola ne’e nia hateten;

“Ita bót sira fó prejente ida ne’e hanesan mós atu kesi malu, kesi malu laos hakuak malu lae kesi malu liu husi respeita, Ne’ebe la merese ita bót sira fó buat ida ne’e. Ne’ebe ita bót sira fó ona hanesan aman ida imi fó ami simu dala ida tan ami agradese tamba tempu maka hanesan ne’e” Hatutan Direktur EBC Bermoli Pedro Salsinha 21/02/2022.

Maske Estudante sira muda ona ba iha Edefisiu Eskola foun maibe kuntinua halao Prosesu de Apredisazen tur deit iha rai tamba seidauk iha Meza no kadeira hodi fasilita Prosesu de Apredisazen lao ho diak liu tan.

Jornalista         Natalino Mendonça

Editor               Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments