Direktur Edukasaun Municipio Ainaro Osacar de Araújo “Edefisiu Foun ESTVA Horaiquik Hein tama ba Prosesu Inagurasaun”

0
391 views

Racom Maubisse (21/01/2022) Direktur Servisu Edukasaun Municipio Ainaro Oscar de Araújo Apresenta ida ne’e ba Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, iha Seremonia Inagurasaun Eskola Sekundariu Tékniku Vokasional Agrikola Maulau  Sesta feira loron 21 fulan Janeiru foin lalais ne’e.

“Esélensia hau nia ETV ida iha Horaiquik tama ona ba prosesu finalizasaun ba Konstrusaun, talves ba oin ita sei hetan tan Inagurasaun ba nia. Tamba Kompañia promete katak sei halo reparasaun itoan-itoan espera katak ba oin Esélensia sei mai halo tan Inagurasaun Segunda vez iha Municipio Ainaro” Hateten Oscar de Araújo Direktur Servisu Edukasaun Municipio Ainaro 21/01/2022.

Entertanto iha Seremonia Inagurasaun ida ne’e iha Maulu Partisipa mós husi Direktur Eskola Sekundariu Tékniku Vokasional Agrikola Horaiquik Maubisse Paulo Doutel Sarmento.

Jornalista                     : Moises da Silva Magno

Editor                          : Racom Maubisse Mau-Loko

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments